Busland

X

En lång artikel publicerad i tidskriften Trafik Forum

I samarbete med stödprojektet för exportmarknadsföring av Estlands stiftelse för företagsutveckling besöktes Buslands verkstäder av Trafik Forums chefredaktör Anders Karlsson. Under två dagar visade vi våra verkstäder och även övriga företag inom gruppen för att ge en helhetlig översikt över grunderna för företagets verksamhet och den praktiska nyttan av bussrenovering.

Artikeln om Busland OÜ:s verksamhet publicerades i Trafik Forum i mars 2013.

Den presenterade en grundlig beskrivning över extravärdet som skapas genom renovering av bussar: renovering ökar bussens livslängd med 5-7 år och möjliggör en längre vinstgivande period än nya investeringar vart femte år.

Artikeln nämnde även företagets långa erfarenhet och övriga aktiviteter såsom försäljning av bussar och reservdelar samt restaurering av historiska fordon.

Sammanfattningsvis är temaartikeln i den största svenska branschpublikationen en ovärderlig marknadsförings- och reklamkanal för oss: informationen om de för närvarande nya lösningarna för den svenska marknaden når praktiskt taget alla konsumenter inom målgruppen.