Busland

X

I tidsskriftet Trafik Forum ble det publisert en lengre artikkel

I samarbeid med EAS sitt støtteprosjekt til eksport markedsføring besøkte sjefredaktøren til Trafik Forum, Anders Karlsson, Buslands verksteder. I løpet av to dager ble han vist rundt i våre verksteder og andre selskap i gruppen vår slik at vi kunne gi en fullstendig oversikt over grunnlaget for vår virksomhet og hensikten bak restaurering av busser.

Artikkelen om Busland OÜ sin virksomhet ble publisert i Trafik Forum i mars 2013.
Fokus ble satt på verdien skapt med renovering av busser: renoveringen forlenger den aktive brukstiden til en buss med 5-7 år og gir en lengre lønnsom utnyttelsesperiode enn ved å foreta nyinvesteringer hvert 5. år.

Artikkelen nevnte også den lange erfaringen til selskapet samt andre aktivitetsområder slik som salg av busser og deler, og restaurering av veterankjøretøy.

Sammenfattet er temaartikkelen om oss i det største svenske fagtidsskriftet en uvurderlig markedsførings- og reklamekanal som formidler informasjon om våre innovative løsninger til alle målgrupper på det svenske markedet.