Busland

X

Trafik Forum-aikakauslehdessä julkaistiin pitkä artikkeli

EAS:in (Viron Yrittäjyyden edistämiskeskus) vientimarkkinoinnin tukiprojektin yhteydessä Buslandin korjaamoilla vieraili Trafik Forumin päätoimittaja Anders Karlsson. Kahden päivän aikana esittelimme hänelle korjaamoitamme ja muitakin ryhmän yrityksiä, jotta hän saisi yleiskuvan yrityksemme toiminnan selkärangasta sekä bussien uudistamisen tarkoituksenmukaisuudesta.

Artikkeli Busland OÜ:n toiminnasta julkaistiin Trafik Forumin vuoden 2013 maaliskuun numerossa.
Artikkelissa käsiteltiin perusteellisesti bussien uudistuskorjauksella saatavaa lisäarvoa: bussin uudistaminen pidentää bussin aktiivista käyttöikää 5-7 vuoden verran sekä tarjoaa joka 5 vuoden jälkeen tehtäviä siirtoja pitemmän kannattavan käyttöiän.

Artikkelissa kerrottiin myös yrityksen pitkäaikaisista kokemuksista sekä lisätoimista, kuten bussien ja varaosien myynnistä sekä uniikkiajoneuvojen kunnostuksesta.

Kaiken kaikkiaan Ruotsin suurimmassa erikoisalan painoksessa julkaistu artikkeli on meille korvaamaton markkinointi- ja mainoskanava, joka välittää kohderyhmillemme Ruotsin markkinoiden uudet ratkaisut.