Busland

X

Trafik Forum ajakirjas ilmus pikk artikkel

Koostöös EAS eksporditurunduse toetusprojektiga külastasid Buslandi töökodasid Trafik Forumi peatoimetaja Anders Karlsson. Kahe päeva jooksul tutvustasime talle meie töökodasid ja ka teisi grupiettevõtteid loomaks terviklikku pilti meie ettevõtte tegevuse alustaladest ning busside uuendamise otstarbekusest.

Artikkel Busland OÜ tegevuse kohta ilmus Trafik Forumi 2013 aasta märtsi numbris.
Põhjalikult käsitleti busside uuendusremondi läbi loodavat lisaväärtust: bussi uuendamine pikendab bussi aktiivse kasutatavuse perioodi 5-7 aastat ning pakub pikemat kasumlikku ekspluatatsiooniperioodi kui uute investeeringute tegemine iga 5 aasta järel.

Artiklis toodi välja ka ettevõtte pikaajalised kogemused ning lisategevusalad nagu busside ja varuosade müük, uunikumsõidukite renoveerimine.

Kokkuvõttes on meie jaoks suurimas Rootsi erialaväljaandes ilmunud teemaartikkel hindamatuks turunduse ja reklaami kanaliks, mille kaudu jõuab sõnum Rootsi turu jaoks veel uudsetest lahendustest praktiliselt kõigi sihtgrupi tarbijateni.